Kubix Podcast

YouTube SEO #2: YouTube Kanal Optimizasyonu (?ngilizce)

Kullan?c?lar?n video’lara de?il; kanala abone olduklar? ger?e?ini dü?ündü?ümüzde; YouTube kanal optimizasyonu, her i?erik üreticisinin / y?neticisinin yap?lacaklar listesinde yer al?yor olmal?. Her ne kadar video optimizasyonuna daha ?ok ?nem verilse de; kanal optimizasyonu da en az video optimizasyonu kadar ?nemlidir.

Bu podcast’te YouTube kanal?n? optimize ederek trafi?ini ve abone say?n? nas?l art?rabilece?inden bahsediyorum. (YouTube SEO Serisi - 2. B?lüm)

Konu?mac?: Jolien Storteler

iTunes link: YouTube SEO #2: YouTube Kanal Optimizasyonu (?ngilizce)

Spotify'da Dinle: YouTube SEO #2: YouTube Kanal Optimizasyonu (?ngilizce)

?lgili Notlar:

YouTube SEO Serisi - 1. B?lüm: http://www.bigeasyescorts.com/tr/podcast/...


YouTube SEO PDF K?lavuz: http://www.bigeasyescorts.com/tr/kilavuz/...

YouTube Analytics Metriklerinin ve Raporlar?n Anlam?: http://www.bigeasyescorts.com/tr/blog/...


YouTube Yard?m: https://support.google.com/you...

Jolien Storteler
25 Kas 2019

Hizmetlerimizden Faydalanmak ??in

B?Z?MLE ?RT?BATA GE?

Mü?terilerimizden Biri Sen Olabilirsin!


Sana Nas?l Yard?mc? Olabiliriz?

汤姆高清影院