Kubix Podcast

Kubix Yay?nda!


Dijital pazarlama alan?nda en iyiler ve en k?tüler neler? Sadece f?s?lt?dan ibaret olan tavsiyeleri bir kenara b?rak ve ?dül t?renlerine lay?k g?rülmü? deneyimlerimizi, ba?ar? hikayelerimizi dinlemeye haz?r ol.

Covid-19 D?neminde Do?ru Kurumsal ?leti?im Nas?l Uygulan?r? (Türk?e)

Koronavirüs salg?n d?neminde mü?terilerinizle do?ru ileti?imi kurmak her zamankinden daha ?nemli bir hale geldi. Mü?terilerinizle ileti?imi kesmek, uzun d?nemde k?tü sonu?lar do?urabilir.

Do?ru kurumsal ileti?im nas?l uygulan?r, ?evrim i?i olarak bu konuyla ilgili neler yapabilirsiniz, hangi aksiyonlar? alabilirsiniz; tümünü podcast'imizden hemen dinleyin.

Konu?mac?: ?i?ek ?zgenal

Dinlemeye Ba?la!
?i?ek ?zgenal
15 Nis 2020

?ubat 2020'de SEO ve SEM'deki Geli?meler (Türk?e)

S?k s?k güncellemelerin yap?ld??? SEO ve SEM dünyas?nda ?ubat ay?, di?er aylara g?re olduk?a sakin ge?ti ve güncellemelerden ?ok, Google’?n ?nümüzdeki günlerde aksiyona ge?ece?i haberleri duyurdu?u bir ay oldu.

Bu podcast’imizde al??veri? kampanyalar?ndaki yeniliklerden, Google ?? Orta?? Program?’n?n yeni gereksinimlerinden, Google’?n k?lavuzuna ekledi?i ve yerel SEO’larda tart??ma yaratan maddeden bahsediyoruz.

Konu?mac?lar: ?rem Y?lmaz, G?kay Pehlivan

Dinlemeye Ba?la!
?rem Y?lmaz
10 Mar 2020

Ocak 2020'de SEO ve SEM'deki Geli?meler (Türk?e)

SEO ve SEM dünyas?nda, Ocak ay?nda meydana gelen geli?meler ve dijital pazarlamac?lar?n hedefleme ve analiz konular?nda bir t?k daha üste ??kmas?n? sa?layacak yenilikler i?in podcast’imizi dinleyebilirsin.

Bu podcast’imizde Google’?n ?ekirdek güncellemesinden, Google’?n masaüstü arama sonu?lar?n? yeniden tasarlamas?ndan, Organik arama sonu?lar?ndaki yeni al??veri? b?lümünden ve ?ne ??kan featured snippet güncellemesinden bahsediyoruz.

Konu?mac?lar: ?rem Y?lmaz, G?kay Pehlivan

Dinlemeye Ba?la!
G?kay Pehlivan
11 ?ub 2020

Kas?m 2019'da SEO ve SEM'deki Geli?meler (Türk?e)

SEO ve SEM dünyas?nda, Kas?m ay?nda meydana gelen geli?meler ve dijital pazarlamac?lar?n hedefleme ve analiz konular?nda bir t?k daha üste ??kmas?n? sa?layacak yenilikler i?in podcast’imizi dinleyebilirsin.

Bu podcast’imizde Google Search Console’a gelen 2 yeni rapordan, YouTube reklamlar? ve reklam uzant?lar?ndan, Google Kas?m 2019 Güncellemesi’nden ve Google Search birle?tirilmi? kitlelerden bahsediyoruz.

Konu?mac?lar: ?rem Y?lmaz, G?kay Pehlivan

Dinlemeye Ba?la!
?rem Y?lmaz
10 Ara 2019
汤姆高清影院